One thought on “Tuotteistaminen

  1. Sujuvaa jenkkityyppistä tekstiä ja helposti ymmärrettäviä esimerkkejä, joskaan en allekirjoittaisi ihan jokaista Parantaisen esittämää väitettä. Pääsääntöisesti kirja kuitenkin herättää paljon uusia ajatuksia insinööritaustaiselle kauppatieteiden diletantille, joka on parhaillaan tekemässä palveluiden tuotteistamista. Uskoisin (toivoisin?), että Kauppakorkeakoulun kasvateille kirja on täynnä itsestäänselvyyksiä.

Leave a Reply