2 thoughts on “Stāsti bērna dvēselei

  1. Lindes fon Keizerlinkas psiholoģisko stāstu grāmata „Stāsti bērna dvēselei” ir četru rakstnieces iepriekš izdotu grāmatu apkopojums. Linde fon Keizerlinka ir vācu rakstniece un pieredzes bagāta psihoterapeite, kuras senču saknes nāk no Kurzemes un kura ik pa laikam Latvijā vada ģimeņu psihoterapeitu seminārus. Visus stāstus grāmatā „Stāsti bērna dvēselei” vieno izjūtas un pierādījums tam , ka cilvēks ir sabiedriska būtne. Grāmata sastāv no divu līdz četru lapas pušu gariem stāstiem, kas ir rakst

  2. Psihologu darba instruments. Grūti iedomāties, ka bērni paši varētu vēlēties izlasīt šo grāmatu no vāka līdz vākam (tie varētu būt vienīgi bērni, kas aizraujas ar kritisko reālismu – ekvivalenti mazajiem Dikensa kopoto rakstu lasītājiem pirms gadiem trīsdesmit – un tā jau pati par sevi ir īpaša bērnu kategorija), jo ik stāsts ir veltīts bēdām un problēmām, ar ko var saskarties bērni, taču psihologi, kas strādā ar bērniem, nereti atsevišķus stāstus zina teju no galvas, jo tie palīdz runāt par emo

Leave a Reply