3 thoughts on “Най-големите лъжи в историята

  1. Авторът е разгледал биографиите на някои от най-спорните личности в историята – Мойсей, Исус, Мохамед, Наполеон, Александър Македонски, фон Бисмарк, Христофор Колумб, Мартин Лутер и др., като разгледал различни гледни точки и накрая се е опитал да направи свои изводи с инструментите на рационалното, премахвайки всички краски, магии, преувеличения, легенди, сладки истории и платен пиар. Защото нали затова е историята, за да се извличат поуки от нея, иначе за какво ни е?

    Мойсей и Исус – в книгата с

  2. Ако желаете да се запознаете с официалната истина и ИСТИНСКАТА страна на някои исторически личности, то определено препоръчвам тази книга.

Leave a Reply