One thought on “Beš

  1. “Pričom o Mehmed-paši Kukavici, osmanskom bosanskom namjesniku, historijskoj ličnosti osamnaestog stoljeća, temeljem dokumentirane građe o događanjima u Bosni toga vremena, Kukavica u stvari govori o drugoj vrsti borbe, povišestručenosti čovjeka kao bića, njegovom nemirenju sa onim što jeste i borbi sa samim sobom, jer bi da bude nešto drugo, taj drugi bi, opet, da bude nešto treće… U najkraćem radi se o autentičnom sufijskom djelu, kojemu nema uzora u savremenoj bosanskoj literaturi pa ni šir

Leave a Reply