3 thoughts on “فرمانده‌ی جدید- جلد نهم از مجموعه‌ی قصه‌ی فرماندهان

  1. كتاب فرمانده محصول مشتركی از انتشارات سوره مهر و نشر شاهد است كه نهمین جلد از مجموعه قصه فرماندهان است كه بیش از یك و نیم میلیون نسخه تا كنون به فروش رفته است.

    برای امثال من كه رویای بازگشت و انتقام گیری برادر حاج احمد متوسلیان را رویایی دوست داشتنی می دانیم، به كار بردن پیشوند “شهید” آن هم در روی جلد اصلا خوشایند نیست. برادر احمد بر می گردد… (خودتان داستان بازگشت حاج احمد را از فرودگاه امام خمینی تهران تصور كنید…)

    این كتاب كه من چاپ پنجم آن (1387) را خواندم، نوشته حسین نیری است كه شاید فرار ا

Leave a Reply