5 thoughts on “از کوچه رندان

 1. حافظ شناسی – راز و انصاف قلم
  عنوان: از کوچه رندان : در باره زندگی و اندیشه حافظ؛ نویسنده: عبدالحسین زرین کوب؛ مشخصات نشر: تهران، امیرکبیر، کتابهای جیبی، موسسه انتشارات فرانکلین، 1349، در دوازده و 239 ص، موضوع: شمس الدین محمد حافظ؛ 792 قمری یا 1390 میلادی

 2. باریک بینی و دقت نظر زرین کوب به همراه به روز بودن قلمش به شناخت حافظ جمع شده است. وسعت دانش او در تاریخ تلاش می کند چهره راستین حافظ را به تصویر بکشد اما او هم چون دیگران گاه به دام افسانه ها افتاده و پیش فرضهایی را درباره حافظ در ذهن پرورانده که مانع از واقع پردازی او در این زمینه ها شده است. از این رو گاه به تناقضاتی در همین کتاب از زبان او بر می خوریم با این حال از منابع ارزشمند و خواندنی درباره حافظ همین از کوچه رندان است.

 3. حاوی دیدگاه مدرن درباره حافظ
  نه مثل مطهری او را عارف کامل واصل به حق میداند نه مانند کسروی او را مایه عقب ماندگیهای ایرانیان.
  فهرست کتاب:
  شهر رندان / درباره شیراز آن زمان
  فیروزه بواسحاقی
  میان مسجد و میخانه
  رند و محتسب
  سرود زهره
  سخن اهل دل
  رویا و جام جم
  دو رند
  رند در بن بست
  در دیر مغان
  از میکده بیرون / مرگ حافظ
  عشق، کدام عشق / درباره عشق در غزلیات حافظ

 4. دانستم که : این امر که کلام گوینده را فقط وقتی می توان بر معنی رمزی تأویل که مفهوم ظاهری و حسی آن کافی بنظر نیاید در ادراک مفهوم این رمزها البته شرط مهم است و در مورد کلام حافظ نیز بدون تردید تصور وجود رمز و استعاره فقط وقتی جایز است که سخن وی را با آنچه مفهوم حسی و مادی آن اقتضا دارد نتوان تفسیر کرد

Leave a Reply